V řečišti Labe u levého břehu pod Tyršovým mostem v Děčíně se nachází skalisko, které při nízkých vodních stavech vystupuje nad hladinu řeky.

Hladový kámen (německy Hungerstein) a sděluje zdejšímu obyvatelstvu dobu strádání. Nedostatek vody, velká sucha přinášející neúrodu a plavci ztrácející svůj zdroj obživy, protože lodní doprava musela být zastavena, dříve to znamenalo i nedostatek dovážené soli se všemi důsledky.Lidé do tohoto skaliska tesali značky s letopočty a také nápisy svědčící o nízkých vodních stavech. Nejstarší čitelný záznam pochází z roku 1616. Z nápisů je dobré zmínit zejména nejzřetelnější a nejvýstižnější starý německý „Wenn du mich siehst, dann weine“ (Spatříš-li mne, plač.) a také mladší český nápis, který radí „Neplač holka, nenaříkej, když je sucho, pole stříkej“.

hladovy kamen decin

Coby důsledek výstavby vltavských přehrad se po roce 1926 skalisko objevovalo podstatně častěji než dříve. V současné době je vidět v průměru 126 dnů v běžném hydrologickém roce. Pokud dojde k výstavbě vodního stupně pod Děčínem (snahy o toto řešení se datují od roku 1653), bude toto skalisko „na věky“ pod vodní hladinou a tak podle legendy by měl nastat trvalý čas blahobytu.

hladovy kamen posezeni

Vyzdění břehu u hladového kamene se datuje kolem roku 1911. V roce 1994 bylo skalisko očištěno a jeho okolí upraveno i s přístupem k němu.

Hladový kámen právem patří k nejstarším hydrologickým památkám střední Evropy.

qr kod mapa hladovy kamen

navigace k místu

VIDEOPOZVÁNKA
ČASOPIS PRO TURISTY
PŘÍVOZ
TURISTICKÝ PAS
LODÍ PO ŘECE
VSTUPENKA DĚČÍN
KAM NA OBĚD
MOBILNÍ APLIKACE