Součástí romantických úprav zámecké zahrady se stalo proražení zámecké skály (tzv. tunýlek, mezi 1808 – 1810) a později překlenutí náhonu (výpustě) ze Zámeckého mlýna řetězovou lávkou o délce asi 30 m (1829 – 1831). Tak byla spojena severní část zahrady s její jižní částí na Mariánské louce. Řetězová lávka patřila k prvním stavbám svého druhu v Čechách a jako taková zůstala jediným objektem dochovaným na svém původním místě (technická památka). Nosné řetězy konstrukce lávky jsou na jedné straně zapuštěny do skály (místa ukotvení bývala ozdobena kovovými lvími hlavami), na druhé straně jsou vedeny přes portál z pískovcových kvádrů.

VIDEOPOZVÁNKA
ČASOPIS PRO TURISTY
PŘÍVOZ
TURISTICKÝ PAS
LODÍ PO ŘECE
VSTUPENKA DĚČÍN
KAM NA OBĚD
MOBILNÍ APLIKACE