K nejzajímavějším částem Českého Švýcarska patří soutěsky na řece Kamenici ve Hřensku.

Tato nezapomenutelná přírodní scenérie pojmenovaná po knížeti Edmundu Clary-Aldringenovi se nachází na dolním toku řeky Kamenice. Tento skalnatý kaňon tvoří strmé, často kolmé skalní stěny, vystupující nad úroveň hladiny do výšky 50 až 150 metrů. V úseku, kde skály padají přímo do vody, nahrazuje cestu plavba na člunech. Část rokle je přístupná pouze jízdou na pramicích, jejichž provoz byl zahájen roku 1890. Přístup do soutěsek z horního okraje Hřenska je pěšinou zprvu po levém, pak po pravém břehu Kamenice pod skalními převisy se třemi tunely ke splavu, nad nímž je dolní přístaviště člunů. Po vodě je možné urazit další úsek 960m, na který navazuje pěší stezka po levém břehu k Meznímu můstku, odkud je možné pokračovat dál do Divoké soutěsky nebo vystoupit po schodech do Mezné.

Nad soutěskami vystupuje řada skal se zajímavými útvary např. Skalní rodina či Strážce. V hluboké soutěsce říčky Kamenice s vysokými pískovcovými stěnami lze také velmi názorně pozorovat tzv. zvrat vegetačních stupňů, který se uplatňuje v důsledku klimatické inverze. Znamená to, že v důsledku hromadění studeného vzduchu rostou na dně soutěsky v nadmořské výšce okolo pouhých 150 m chladnomilné druhy, například violka dvoukvětá, vranec jedlový nebo čípek objímavý, které jinak nacházíme v horských, případně podhorských polohách. Na hranách pískovcových stěn se vyskytuje rojovník bahenní, charakteristický rostlinný druh Českosaského Švýcarska. K typickým obyvatelům soutěsky patří také ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský, čáp černý, netopýr vodní, vzácně též vydra říční. Z bezobratlých živočichů se zde vyskytují druhy charakteristické pro horské a inverzní polohy.

Upozornění: Kočárky zdarma, jízdní kola se nepřepravují.

Aktuální ceník a provozní dobu najdete na stránkach www.hrensko.cz

 

letak hrensko mapa

VIDEOPOZVÁNKA
ČASOPIS PRO TURISTY
PŘÍVOZ
TURISTICKÝ PAS
LODÍ PO ŘECE
VSTUPENKA DĚČÍN
KAM NA OBĚD
MOBILNÍ APLIKACE