Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč.Aktualizovat prohlížeč nyní

Prohlášení o přístupnosti

Statutární město Děčín se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (https://www.idecin.cz).

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s evropskou normou EN 301 549 V2.1.2 a standardem WCAG 2.1.

Důvody částečného souladu:

  • některé nadpisy stránek nejsou identifikovány pomocí HTML značek h1-h6;
  • při změně velikosti textu v prohlížeči může na některých stránkách dojít k jeho oříznutí nebo překrytí, případně zobrazení vodorovného posuvníku;
  • některé kaskádové styly určují velikost písma textu v pixelech.

Jedná se o nesoulad v oblasti základního principu přístupnosti „Vnímatelnost“ na doporučené střední úrovni „AA“ podle standardu Web Content Accessibility Guidelinnes (WCAG) 2.1.

Informace prezentované v jiných formátech

Na těchto webových stránkách jsou některé informace poskytovány v podobě PDF dokumentů, které mohou být i příliš rozsáhlé a je tak vhodné jejich stažení. Pro zobrazení souborů PDF je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc., případně použít integrované zobrazovací funkce některých webových prohlížečů.

Elektronické interaktivní formuláře mohou být poskytovány též ve formátu ZFO, pro jejichž otevření a editaci je nutné použít aplikaci Software602 Form Filler.

Ve specifických případech jsou dokumenty zveřejněny v některém z formátů Microsoft Office. Jedná se zejména o soubory typu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX. Tyto soubory jsou publikovány pouze v případě, že obsahují grafické prvky a formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných (HTML, PDF, RTF), jejich stávající podoba je vhodnější pro vyplňování (formuláře) a tisk nebo v případě, že vlastník těchto dokumentů výslovně zakázal jakoukoli jejich manipulaci či konverzi. Pro zobrazení všech těchto formátů je možné použít např. alternativní bezplatnou sadu kancelářských aplikací OpenOffice nebo LibreOffice.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo dle metodického pokynu MVČR vypracováno dne 24.10.2019 a revidováno dne 01.11.2019.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu a technického provozovatele

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

Telefon: 412 593 111

E-mail: posta@mmdecin.cz

Datová schránka: x9hbpfn

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:


Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

E-mail: pristupnost@mvcr.cz

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tyto webové stránky nabízí, potřebujeme v některých případech zpracovávat osobní údaje uživatelů. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na https://www.mmdecin.cz/gdpr.