Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč.Aktualizovat prohlížeč nyní

Kostely

Děčín je místem, kde se snoubí romantická krajina s množstvím památek. Otisk historie místa můžete nejlépe vnímat v sakrálních památkách. 


Kostel Povýšení sv. Kříže

Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže je velmi cennou ukázkou barokní architektury. Byl vystavěn v letech 1687 - 91 jako zámecký kostel. Pro lepší spojení byla podél Dlouhé jízdy, přístupové cesty na zámek, vybudována krytá chodba, která vede z Růžové zahrady až do hraběcí oratoře. Interiér chrámu zdobí působivé fresky malíře Josefa Kramolína z let 1790 - 91. Kostel Povýšení sv. Kříže i krytou spojovací chodbu můžete navštívit v rámci jednoho ze zámeckých prohlídkových okruhů - Barokní perly.


Kaple sv. Jana Nepomuckého

Novogotická stavba kaple vznikla přestavbou původní barokní kaple z roku 1723. V roce 1822 přešel objekt pod patronát rodu Thun-Hohensteinů, který zde nechal zřídit svou rodinnou kryptu. Autorem plánů na novogotickou přestavbu kaple byl vídeňský architekt Friedrich Schmidt, vedením stavby pak začínající Josef Mocker. Kaple je přístupná od května do září vždy o víkendech a svátcích od 13 do 18 hodin.


Evangelický kostel v Podmoklech

Jednolodní chrám s vysokou věží zakončenou špičatou střechou. Je vystavěn z pískovcových kvádrů, nese smíšené pseudorománské a pseudogotické prvky (1884, plány G. L. Moeckel, provedení W. Nickel). O výstavbu kostela, ale i o všestranný rozvoj evangelického života v Děčíně se významně zasloužil Franz Jordan.


Kostel sv. Františka z Assisi

Jednolodní obdélná stavba, postavená ve stylu pseudorománské baziliky v roce 1858. Rekonstrukce se uskutečnila v letech 1992–1994. Od roku 1958 se chrám honosí renesančním hlavním oltářem, vynikající dřevořezbářskou prací: reliéfy zobrazující Poslední večeři, Ukřižování a Zmrtvýchvstání Páně a figurativní výzdobou. Oltář sem byl přenesen z kostela v Krásném Studenci, kam se dostal někdy na počátku 19. století z neznámého místa. Od roku 1934 je kostelem farním.


Kostel sv. Václava a Blažeje a kaple Panny Marie Pomocné

Dnešní podoba barokního trojlodního kostela se čtyřbokou věží, jehož průčelí zdobí sochy sv. Václava a sv. Blažeje, vzešla z rekonstrukce ukončené v druhé polovině 19. století. Původní farní kostel sv. Václava (první doložená zmínka pochází z roku 1368) se nacházel na jiném, doposud nezjištěném místě. Roku 1492 byl vysvěcen nově postavený gotický kostel, který zcela zničil požár města v roce 1749. Obnova byla zahájena již roku 1751, ale teprve roku 1878 začal kostel opět sloužit svému účelu. V roce 1927 byla z protější strany ulice přenesena ke kostelu kaple Panny Marie Pomocné, pocházející z roku 1726. Roku 1939 byla do severní stěny kostela zabudována kaple sv. Anny, pocházející z roku 1730, která původně stávala v Anenské ulici.

Fotogalerie

Díky Vašim příspěvkům lze Děčín obdivovat i online. Tagujte fotky na Instagramu pomocí #idecin a my je tu rádi ukážeme.